دوربین مداربسته داهوا اصفهان

نصب هارد در سیستم دوربین مداربسته

نصب هارد در سیستم دوربین مداربسته

برای نصب هارد در سیستم دوربین مداربسته مراحل زیر را انجام دهید.

دوربین مداربسته داهوا اصفهان
مرحله ۱

پیچ های اطراف درب دستگاه ضبط کننده را باز کنید
و با دقت درب DVR را بردارید.

دوربین مداربسته داهوا اصفهان
گام ۲

اکنون HDD خود را بگیرید و ۴ پیچ که همراه دستگاه ضبط کننده هست را در محل های تعبیه شده پیچ کنید. (شما نیاز دارید که آنها را در حدود ۱ تا ۲ میلی متر داخل پیچ کنید.)

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

پس از انجام این کار مانند این ظاهر می شود.

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

دوربین مداربسته داهوا اصفهان
مرحله ۳

HDD را مطابق شکل زیر قرار دهید تا سوراخ ها هم تراز شوند.
هنگامی که تراز وسط قرار دارد ، HDD را به آرامی فشار دهید تا از قرار گرفتن پیچ ها در سوراخهای دستگاه ضبط کننده مطمئن شوید.
(باید مانند عکسهای زیر باشد)

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

مرحله ۴

حالا DVR را بچرخانید تا بتوانید به پشت آن دسترسی پیدا کنید.
(به یاد داشته باشید که HDD خود را با دست خود پشتیبانی کنید زیرا امکان افتادن و ضربه خوردن هارد وجود دارد)
با استفاده از دست خود HDD را فشار داده یا فشار دهید تا پیچ ها توسط سوراخ های پیچ وارد کانال های کوچک شوند.
(پس از انجام آن مانند عکس های زیر به نظر می رسد)

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

دوربین مداربسته داهوا اصفهان
مرحله ۵

حالا پیچ های خود را محکم کنید تا HDD محکم و مطمئن باشد.

دوربین مداربسته داهوا اصفهان
مرحله ۶

اکنون شما می توانید HDD خود را وصل کنید.
می توانید کابل های برق و SATA را در عکس زیر مشاهده کنید

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

ابتدا انتهای سفید فیش برق را به گیرنده ۴ پین سفید وصل کنید.

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

حالا سر فیش SATA را به درگاه SATA وصل کنید.
فیش SATA را می توان از هر دو طرف وصل کرد

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

دوربین مداربسته داهوا اصفهان
مرحله ۷

اکنون شما می توانید فیش های برق و SATA را به هارد وصل کنید.
HDD دو درگاه دارد.
برق در سمت چپ و SATA در سمت راست قرار دارد.
هر دو پورت یک شکل L دارند و فقط می توانند به یک صورت تعبیه شوند.

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

ابتدا فیش برق خود را به پورت برق وصل کنید.

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

اکنون فیش SATA خود را به درگاه SATA وصل کنید.
پس از انجام این کار مانند این ظاهر می شود.

دوربین مداربسته داهوا اصفهان

اکنون زمان آن رسیده است که DVR خود را وصل کنید

منبع تغذیه دستگاه ضبط کننده خود را به برق شهر وصل کنید.
DVR خود را با استفاده از خروجی های VGA یا HDMI به مانیتور وصل کنید.
ماوس را با استفاده از درگاه USB در پشت DVR وصل کنید.

هنگامی که تمام موارد فوق را انجام دادید ،هارد شما آماده شده است . و میتوانید تنظیمات ضبط را توسط دستگاه ضبط کننده خود انجام دهید.

دوربین مداربسته,نصب دوربین مداربسته, فروش دوربین مداربسته,قیمت دروبین مداربسته, نمایندگی دوربین مداربسته,فروشگاه دوربین مداربسته, تعمیر دوربین مداربسته,

دوربین مداربسته داهوا ,نصب دوربین مداربسته داهوا , فروش دوربین مداربسته داهوا ,قیمت دروبین مداربسته داهوا , نمایندگی دوربین مداربسته داهوا ,فروشگاه دوربین مداربسته داهوا , تعمیر دوربین مداربسته داهوا ,

دوربین مداربسته داهوا اصفهان,نصب دوربین مداربسته داهوا اصفهان, فروش دوربین مداربسته داهوا اصفهان,قیمت دروبین مداربسته داهوا اصفهان, نمایندگی دوربین مداربسته داهوا اصفهان,فروشگاه دوربین مداربسته داهوا اصفهان, تعمیر دوربین مداربسته داهوا اصفهان,

0 نظرات